Main Content

اطلاعیه ها

...

اخبار مرکز رشد

خبرهای بیشتر
سرکار خانم دکتر رضوان یزدیان رباطی

“ ”

سرکار خانم دکتر رضوان یزدیان رباطی

آمارهای مرکز رشد فناوری سلامت

واحدهای مستقر در مرکز رشد ۷۲
واحدهای فناور ۷۲
شرکت های دانش بنیان ۹

شرکت های دانش بنیان

دانشگر زولنگ رسپینا

آقای دکتر آزادبخت و آقای دکتر حسینی مهر...

نانو فناوری دانش دوا گستر

آقای دکتر حمیدرضا کلیدری و ...

چالش شیمی درمان پژوه

آقای دکتر علیرضا مردانشاهی، آقای دکتر سجاد مولوی و...

ابتکار تجهیز طب یکتا

آقای مهندس پارسا دانش فر، آقای مهندس دانیال دانش فر و...

شرکت نیتا فن آوران سلامت گستر طبرستان

دکتر سید احسان اندرامی ، ،دکتر عمران حبیبی،دکتر ریحانه نصیر منصور ....

شرکت سامانه سازان ژن درمانی ایرانیان

دکتر شعبانعلی خداشناس

شرکت نانو زیست درمان پارسیان

دکتر گلنار رحیم زاده

شرکت زیست ترمیم بافت خزر

دکتر امیر ملتی

شرکت سینای مهر فجر مازندران

دکتر محمدرضا مهدوی امیری

مرکز رشد فناوری سلامت علوم پزشکی مازندران

فیلم های آموزشی

کارگاه فناورانه-پارت 4

کارگاه فناورانه-پارت 4

کارگاه فناورانه-پارت 3

کارگاه فناورانه-پارت 3

کارگاه فناورانه-پارت 1

کارگاه فناورانه-پارت 1

کارگاه فناورانه-پارت2

کارگاه فناورانه-پارت2

ارتباط با ما

دکتر رضوان یزدیان رباطی

رئیس مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه
تلفن: 01134484825

آقای مهندس حمیدرضا آذرفر

کارشناس مسئول مرکز رشد
تلفن تماس: 01134484855
ایمیل: azarfar@mazums.ac.ir

آقای مهندس امیر حسین حسینی آهنگر

کارشناس مرکز رشد
تلفن تماس: 01133112479
ایمیل: amir.hosseini1520@gmail.com

خانم فاطمه زهرا احمدیان

کارشناس مرکز رشد
تلفن تماس: 01134484877
ایمیل: f.ahm72_20@yahoo.com 

خانم مهرآسا موحدی

کارشناس مرکز رشد
تلفن تماس: 01133112479
ایمیل: mhrs_movahedi@yahoo.com